АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 9 „БЕЛА ЧЕШМА“

sumski_feneri
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 8 „БЕЛА ЧЕШМА“
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 10 „ЈАВОР“