АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 12 „РЕКТОРАТ“

sumski_feneri
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 11 „ШЕХЕРЕЗАДА“
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 13 „ЦРН МОСТ“