АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 13 „ЦРН МОСТ“

sumski_feneri
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 12 „РЕКТОРАТ“
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 14 „ПЕДАГОШКА 2“