АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 18 „БОЛНИЦА“

sumski_feneri
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 17 „ВЕРО 2“ (до црквата)
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 19 „БОЛНИЦА“