АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 19 „БОЛНИЦА“

sumski_feneri
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 18 „БОЛНИЦА“
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 20 „БАКТЕРИОЛОШКА“