АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 26 „РУСКА ЦРКВА“

sumski_feneri
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 25 „РАКОМЕТНО“
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 27 „РУСКА ЦРКВА“