АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 27 „РУСКА ЦРКВА“

sumski_feneri
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 26 „РУСКА ЦРКВА“
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 28 „КАРПОШ“