АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 33 „МАКЕДОНСКА БАНКА“

sumski_feneri
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 32 „МАКЕДОНСКА БАНКА“
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 34 „ДУЛИЕ 1“