АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 36 „ЦРН МОСТ“

sumski_feneri
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 35 „МУЗИЧКО“
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 47 „РУЖА ДЕЛЧЕВА“