АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 47 „РУЖА ДЕЛЧЕВА“

sumski_feneri
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 36 „ЦРН МОСТ“
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 48 „РУЖА ДЕЛЧЕВА“