АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 50 „ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 1“

sumski_feneri
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 48 „РУЖА ДЕЛЧЕВА“
АВТОБУСКО СТОЈАЛИШТЕ БР. 51 „ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 1“