Bitola 1917 / 2017 – then and now – 1-vi Maj Boulevard

Bitola 1917 / 2017 – then and now – 1-vi Maj Boulevard. Bitola during the First World War and today.

Bitola 1917 / 2017 - 1-vi Maj BoulevardBitola 1917 / 2017 - 1-vi Maj Boulevard

(Wait for the images to load and move the slider left / right to explore)
(Почекајте фотографиите да се прикажат и придвижете го слајдерот лево / десно)