Bitola Museum Photo Gallery

Home Bitola Photo Galleries Bitola Museum Photo Gallery

Bratin Dol – artificial accumulation

0
Вештачката акумулација Братин Дол се наоѓа веднаш до мото стазата и е една од омилените попатни станици на велосипедистите и планинарите кои рекреираат на овој дел од Општина Битола.