Komunalec – Public Communal Enterprise

Јавното комунално претпријатие “Комуналец“ е основано како Установа за комунална хигиена од Собранието на Општината Битола за вршење на комунални дејности на подрачјето на Општината Битола со решение бр. 331/66 од 17.01.1966 год. во Окружниот суд во Битола.

Comments Off on Komunalec – Public Communal Enterprise

Coat of arms and flag of the Municipality of Bitola

Грбот и знамето на општина Битола се утврдени на седницата на Советот на Општина Битола, одржана на 21.03.2006 год.

Comments Off on Coat of arms and flag of the Municipality of Bitola

Suburban bus station – Bitola

Од приградската автобуска станица во Битола поаѓаат автобуси кои сообраќаат на регионалните линии. Истата е во сопственост на фирмата “Патнички сообраќај – ТРАНСКОП“, АД – Битола

Comments Off on Suburban bus station – Bitola

End of content

No more pages to load