Monument to the fallen fighters from the Ilinden period and the National Liberation War in Capari village

За време на Илинденското востание, жителите на село Цапари активно се вклучиле во вооружените борби против турските власти. Заедно со селата Ѓавато и Смилево тука било јадрото на востанието во битолско.

Comments Off on Monument to the fallen fighters from the Ilinden period and the National Liberation War in Capari village

German Military WW1 Cemetery

During the First World War, on the area of the Macedonian Front the German army had more than 30,000 soldiers and officers.

Comments Off on German Military WW1 Cemetery

French military WW1 Cemetery

The French WW1 cemetery in Bitola (Bitola Cimetière Militaire Français) were raised by the French state in memory to the fallen French soldiers during the First World War in the area of city of Bitola (Monastir) on the Macedonian Front.

Comments Off on French military WW1 Cemetery

End of content

No more pages to load