Welcome to Bitola

1917 – Location: “Kamen Most” (Stone Bridge) on Shirok Sokak street – Transport of victims killed during the bombing of Bitola

1917 – Локација: Камен Мост – Широк Сокак – Транспорт на жртви од бомбардирањето на Битола за време на Првата светска војна

(Wait for the images to load and move the slider left / right to explore)

(Почекајте фотографиите да се прикажат и придвижете го слајдерот лево / десно)

Don't miss

Close Menu