Kodzha Kadi Mosque

Kodzha Kadi Mosque is located in the vicinity of the Upper wood market (Odun Pazar) and the Yeni Hammam.

The mosque was erected in 1529.

- Advertisment -

Bratin Dol – artificial accumulation

0
Вештачката акумулација Братин Дол се наоѓа веднаш до мото стазата и е една од омилените попатни станици на велосипедистите и планинарите кои рекреираат на овој дел од Општина Битола.