АКТО фестивал за современи уметности

AKTO Festival for contemporary arts in Bitola

АКТО фестивалот за современи уметности во Битола се организира од 2006 година.

АКТО фестивалот е посветен на развој, унапредување и промоција на современата уметност во Република Македонија. Фестивалот се одржува секое лето во Битола и Скопје.