БЕЛА БУЛА И АЈДУК ВЕЛКО – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеБЕЛА БУЛА И АЈДУК ВЕЛКО – Народни песни во кои се спомнува...

Прошетала бела була

низ Битола крај Драгора,

променета, наружена.

Ја сусретил Ајдук Велко,

Ајдук Велко војводата,

ја сусретил и пољубил.

Ојде була да се жали,

да се жали на цар Горѓи:

— Ај ти царе, цар Ѓорѓија,

јас си шетав низ Битола,

низ Битола крај Драгора,

ме сусрете Ајдук Велко,

Ајдук Велко војводата,

ме сусрете, ме пољуби.

Одговара цар Горѓија:

— Ој ти було, бела було,

и јас да би те сусретил,

и јас би сум те пољубил.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год

- Advertisment -

Манастир Св. Ѓорѓи село Велушина

0
Манастирот Св. Ѓорѓи е лоциран на 1.7 км западно од село Велушина, Општина Битола. Од овој манастир посетителите имаат можност да уживаат во убавата...
Sv Nikola Church Lavci village near Bitola

Св. Никола село Лавци