БИЛБИЛ-КАМЕН – Приказни и преданија од Битола

HomeПриказни, преданија и анегдоти од БитолаБИЛБИЛ-КАМЕН - Приказни и преданија од Битола

За Билбил-камен има и едно друго предание во битолчаните. Еве како велаат: Кога ќе се пуштело езерото што е на планината Пелистер, себепот ќе бидел на пуштањето езерото од една плоча што го држало да стоит и да не истечит удолу за да ја удаит Битолата. Арно, туку од тоа нешто куртулија немало, кога и да е ќе се давела Битола и друго чаре не бидуало. Арно ама можи некој да речи: кога ќе се давит, треба да кажит тој што велит оти ќе се отпуштело езерото.
Колку за тоа, и јас му реков на тој што ми кажа така, арно ама тој на мене ми рече оти Господ знаел за таа работа коа ќе бидело; а оти ќе било, бездруго ќе си било, као две и две четири.
Ем коа ќе се отчепела плочата што го крепи езерото, прао ќе паднела на каменот Билбил-камен и ќе го турнела плочата, та ќе го дотерала стреде во г. Битола на Житни пазар.

Преземено од:ПРЕДАНИЈА, Книга седма
Автор: Марко К. Цепенков
Редактирал д-р КИРИЛ ПЕНУШЛИСКИ
Соработник БЛАЖЕ ПЕТРОВСКИ
Издавачи МАКЕДОНСКА КНИГА ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР
СКОПЈЕ -1980

- Advertisment -

Св. Илија – манастир село Крклино

0
Манастирот Св. Илија е сместен на височинка веднаш над село Крклино. До манастирот води тесен асфалтиран пат со посебен режим на движење, во периодите...
Sv. Zlata Meglenska Bitola Macedonia

Св. Злата Мегленска

Yeni Mosque Bitola (Јени џамија)

Јени џамија Битола