ВАСЕ АЈДЕ ДА БЕГАМЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Home Битола низ песните ВАСЕ АЈДЕ ДА БЕГАМЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Васе, Васе, ајде да бегаме!
Ако пари немаме, барем љубов имаме,
Васе, Васе, ајде да бегаме!
Пари ќе спечалиме, куќа ќе направиме,
Васе, Васе, ајде да бегаме!
Куќа ќе направиме со дванајсет одаи,
Васе, Васе, ајде да бегаме!
Co дванајсет одаи, со тринајсет пенџери,
Васе, Васе, ајде да бегаме!
Низ Битола шетавме, Тумбе Кафе седевме,
Васе, Васе, ајде да бегаме!
Тумбе Кафе седефме, локум шеќер јадевме,
Васе, Васе, ајде да бегаме!
Локум шеќер јадевме, пресна бира пиевме,
Васе, Васе, ајде да бегаме!
А на излегвајне немавме да платиме,
Васе, Васе, ајде да бегаме!
Немавме да платиме, рем палто оставивме,
Васе, Васе, ајде да бегаме!
Ако пари немаме, барем љубов имаме!
Васе, Васе, ајде да бегаме!
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Манастир Св. Архангел и Св. Спас село Буково

0
Манастирот Св. Архангел и Св. Спас е сместен на западната страна во близина на село Буково, веднаш до патот кој води за село Ореово. Манастирот...