ВОДА ЛЕКОИТА КАЈ СТРЧИН – Приказни и преданија од Битола

HomeПриказни, преданија и анегдоти од БитолаВОДА ЛЕКОИТА КАЈ СТРЧИН - Приказни и преданија од Битола

Во град Битола, близу до астаането (или над астаането) имат една вода во местото што се вика Стрчин. Кај таа вода одат битолчани кои се стрескаи, та се мијат за здравје и едни оздравуваат. Секој што ќе се измие, прво ќе си остаи: една стара пара, нишан од алиштата и троа леб, та после ќе се измиет.

Преземено од:ПРЕДАНИЈА, Книга седма
Автор: Марко К. Цепенков
Редактирал д-р КИРИЛ ПЕНУШЛИСКИ
Соработник БЛАЖЕ ПЕТРОВСКИ
Издавачи МАКЕДОНСКА КНИГА ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР
СКОПЈЕ -1980

- Advertisment -

Св. Спас и врв Вртешка (2010 м.н.в) – село Маловишта +...

0
Во близина на село Маловишта на 1910 м.н.в на територијата на Националниот Парк „Пелистер“ се наоѓа црквата посветена на Вознесението Христово или Спасовден. Објектот е еднокорабна градба со влез од јужната страна и полукружна апсида на исток.