Тие две моми, тие две друшки,

на еден ѓерѓеф двете везеле,

на еден разбој двете ткајале,

под еден јорган двете спијале,

едниот залак двете делиле.

Дошло е време да се армасаат,

да се армасаат, да се разделат:

Едната дале во града Велес,

другата дале во град Битола.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год