ДВЕ ДРУШКИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеДВЕ ДРУШКИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Тие две моми, тие две друшки,

на еден ѓерѓеф двете везеле,

на еден разбој двете ткајале,

под еден јорган двете спијале,

едниот залак двете делиле.

Дошло е време да се армасаат,

да се армасаат, да се разделат:

Едната дале во града Велес,

другата дале во град Битола.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Св. Ѓорѓи – село Магарево

0
Во непосредна близина на импозантната црква Св.Димитриј во село Магарево, се наоѓа црквата Св. Ѓорѓи, како остаток од некогашниот женски манастир кој постоел на...
NI Institute and Museum Bitola

Музеј Битола