Детска градинка – ЈОУДГ “Естреја Овадија Мара“

Home Образование Детски градинки Детска градинка - ЈОУДГ “Естреја Овадија Мара“

Детска градинка – ЈОУДГ “Естреја Овадија Мара“

  • ул. Наум Наумовски Борче бб
  • тел. 047/ 236-604

Во склоп на ЈОУДГ “Естреја Овадија Мара“ работат 5 детски градинки:

  • Пролет,
  • Вангел Мајорот,
  • Снегулка,
  • Колибри и
  • Росица

Музеј Битола

0
НУ Завод и музеј Битола е сместен во објектот „Стара касарна“, кој воедно е и регистриран споменик на културата.
Sv petka Bitola

Св. Параскева (Св.Петка)

Св. Илија село Велушина