Детска градинка – ЈОУДГ “Естреја Овадија Мара“

Викторија соби Битола

Детска градинка – ЈОУДГ “Естреја Овадија Мара“

  • ул. Наум Наумовски Борче бб
  • тел. 047/ 236-604

Во склоп на ЈОУДГ “Естреја Овадија Мара“ работат 5 детски градинки:

  • Пролет,
  • Вангел Мајорот,
  • Снегулка,
  • Колибри и
  • Росица
Рекламирање
Previous articleОУ “Александар Турунџев”
Next articleДетска градинка – ЈОУДГ “Мајски цвет“