ДИМИТАР И ЕВРЕЈЧЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Рашетал ми се Димитар

низ таа града Битола,

низ таа маала еврејска;

На пат ми сретна девојче,

девојче, жолто Еврејче.

Димитар што му велеше:

— Девојче, жолто Еврејче,

од ум да одиш как’ мене,

пулум да пулиш на мене,

думи да думаш за мене!

Мајка му што му велеше:

— Димитар, синко Димитар,

не земај жолто Еврејче!

Димитар мајка не почу,

та си го зеде девојче,

девојче, жолто Еврејче.

Г’ однесе в’ село Попоец

да го пеат девет попови;

Лепо му име туриле,

Марие, лепа Марие.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год