ДИМКО И АНАМИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Димко ми шетат низ таја,

низ таја пуста Битола,

низ битолските чаршии.

Го догледаа анами,

анами млади кадани?

— He оди, Димко, не шетај

низ битолските чаршии,

тук’ дојди у нас на гости

да пиеш љута ракија,

да јадиш мезе — кокошки,

да љубиш млади анами,

анами млади кадани!

Димко им велит говорит:

— Анами бели кадани,

не земајте ме на душа!

Ќа чует ваши Јуруци,

ќа мене младо погубат!

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год