ДОСТАНО МОМЕ УБАВО – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеДОСТАНО МОМЕ УБАВО – Народни песни во кои се спомнува Битола

Достано моме,
Достано моме убаво, леле убаво! Што рано раниш,
што рано раниш на вода, леле на вода, од сите моми,
од сите моми порано, леле порано? — He јадувај ме,
не јадувај ме, не јадувај ме, леле мајко ле! Мој ми го Миле,
мој ми го Миле убиле, леле убиле, на таа пуста,
на таа пуста Битола, леле Битола, во тие темни,
во тие темни зандани, леле зандани. Тешки му пранги,
тешки му пранги на ноѕе, леле на ноѕе, чифт белегзии,
чифт белегзии на раце, леле на раце, дробни синџири,
дробни синџири на грло, леле на грло.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

- Advertisment -

Јени џамија Битола

0
Јени џамија е сместена во строгиот центар на Битола во близина на Саат кулата од десната страна на реката Драгор. Изградена е од Кади...
Sv Nikola Church Lavci village near Bitola

Св. Никола село Лавци

Oleveni Bitola Macedonia st george 01

Св. Ѓорѓи село Олевени