ЕЛЕНА БОЛНА ЛЕГНАЛА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Елена болна лежала,

од пуста болест неверна, —

од два хуршума теллии

во десно рамо удрена,

во Рожденсхите чаири.

— Елено моме убаво,

кога си болна лежала,

шчо не си мене хазала,

понада да ти донесам:

Негушка лута ракија,

солунско суво грозјенце,

битолска бела погача,

тихвешко вино црвено,

тетовски благи јаболка,

кичевски слатки ореи.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год