ЗДОДЕАЛО МИ СЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Home Битола низ песните ЗДОДЕАЛО МИ СЕ - Народни песни во кои се спомнува Битола

Ми се здодеало, мамо, железар да бидам,
железар да бидам, мамо, во славна Битола,
во славна Битола, мамо, долу на Ат-пазар.
Мене ме викнаа, мамо, горе во началство,
ќе м’ одредат, мамо, јатак да им бидам,
другари да берам, мамо, млади партизани
и да ги испраќам, мамо, во Славеј планина.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

„Триумфални“ војски во Битола на почетокот на 20 век – Битола...

0
По повод посетата на султанот Решад V на Битола во 1911 година, во градот беа уредени неколку објекти, меѓу кои и зградата во која...