КИРАЏИВЧЕ ЈАБАНЏИВЧЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

— Кираџивче, аман, јабанџивче, оф аман,
одиш, идеш во Софија, оф аман,
дан’ го виде моето момче, аман,
моето момче, битолчанче, оф аман?
— Ој невесто, аман, добро мило, оф аман,
јас го видов и го познав, оф аман,
на стол седеше, книга пишеше, оф аман,
за тебе да те оставит, аман, аман!
— Кираџивче, аман, јабанџивче, оф аман,
колку пари ќе ми сакаш, аман,
да ме однесиш ке либето, аман, аман?
— Ој невесто, аман, добро мило, оф аман,
— Ој невесто, аман, добро мило, оф аман,
лесно бидвит ко за тебе, аман,
ќе ми го дајш белото лице, оф аман!
Ој невесто, добро мило, оф аман,
да го видиш, даљ’ го познаваш, аман?
— Да го видам, не го познавам, аман;
на десната нога, мал прст немат, оф аман.
— Ој невесто, аман, добро мило, аман,
ја слечи ми десни скорен, оф аман!
Кога слече десни скорен, аман,
се увери невестата, оф аман,
аман, от је нејзиното либе, аман, аман.

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год