ЛЕНКА ПИШИТ БЕЛА КНИГА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Ленка пишит бела книга,

бела книга црно писмо,

да ја пратит во Битола,

во Битола на кир Спира:

— Ој ти Спиро, мило брате,

како знаиш да си дојдиш!

Ти е болно Маричето,

Маричето, душичето.

Спиро јавна брза коња,

и си дојде дури дома,

си го најде Маричето,

Маричето, душичето,

си го најде болно лежит,

болно лежит на постела,

се наведе, го целива,

то ведношка си оздрави.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год