МИ СЕ ПОФАЛИЛО ГОРНОТО ЛОЗЈЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеМИ СЕ ПОФАЛИЛО ГОРНОТО ЛОЗЈЕ – Народни песни во кои се спомнува...

Ми се пофалило, море, горното лозје

в градина, мајко, в градина:

— Јас ќе ти родам, море, многу си грозје

в градина, мајко, в градина.

Ќе ти наполнам, море, сите дуќани

со вино ем со ракија,

ќе ти омажам, море, сите девојчина

битолски, та и прилепски.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год

- Advertisment -

Село Дихово – одлична дестинација за одмор и релаксација

0
Dihovo village is located under the slopes of Baba Mountain in the Municipality of Bitola, 7 km away from Bitola city center. The river Dragor passes through the village, which is one of the main destinations of Bitola population during the hot summer days.