МИ СЕ ПОФАЛИЛО ГОРНОТО ЛОЗЈЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Ми се пофалило, море, горното лозје

в градина, мајко, в градина:

— Јас ќе ти родам, море, многу си грозје

в градина, мајко, в градина.

Ќе ти наполнам, море, сите дуќани

со вино ем со ракија,

ќе ти омажам, море, сите девојчина

битолски, та и прилепски.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год