МОМА В ЗАНДАНИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Викторија соби Битола

Битола, мајко, Битола,
Битола, мајко, град голем,
таму се живот живее
по битолските механи!
Таму се живот живее,
таму се јади и пие.
Дека се чуло, видело,
мома в зандани да лега
девет години в десетта?
Никој од рода не дојде,
дојде гу стара мајчица.
— Кључару море апсанџи,
има ли мома в зандани?
Мома се викна, провикна:
— Тука сум, мајко, зошто сум!?
Бело ми лице пожолте,
руса ми коса опадна,
рамна ми снага окапа.
Давај, наддавај, мајко ле,
мене ме млада избави
од овје клети зандани!
— Давав, наддавав, ќерко ле,
Турчин ми пари не сака,
тебе те млада сакаат!
Извика мома од зандан:
— Девет години кај легам,
уш’ девет годин’ ќе легам,
верата не си ја давам,
верата не си ја менвам!
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Рекламирање
Previous articleЈАГЛИКА – Народни песни во кои се спомнува Битола
Next articleКАТИНКЕ МЛАДА НЕВЕСТО – Народни песни во кои се спомнува Битола