МОЈТО ЛИБЕ МИ Е БОЛНО – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеМОЈТО ЛИБЕ МИ Е БОЛНО – Народни песни во кои се спомнува...

—Офицери, браќа мои,
пуштете ме, леле, да поминам,
да поминам, да заминам,
да го видам мојто либе,
мојто либе ми е болно,
ми е болно, леле, во болница,
во болница, во Битола.
Ко ќе појдам, што ќе видам?!
Бело лице потемнето,
танка снага исушена,
црни очи пропаднати.

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Село Дихово – одлична дестинација за одмор и релаксација

0
Dihovo village is located under the slopes of Baba Mountain in the Municipality of Bitola, 7 km away from Bitola city center. The river Dragor passes through the village, which is one of the main destinations of Bitola population during the hot summer days.