НЕЗАБОРАВ 2022

НЕЗАБОРАВ 2022

НЕЗАБОРАВ 2022

  • Автор на проектот: Панде Димитровски
  • Сценарист и наратор: Силвана Петрова – Насух
  • Реализација: Creative Production
  • Манифестацијата НЕЗАБОРАВ е финансирана од Општина Битола – Градоначалник Тони Коњановски