ОУ “Стив Наумов”

Викторија соби Битола

ОУ “Стив Наумов” Битола

  • Година на основање: 1945
  • Адреса: “Стив Наумов” 93
  • Телефон: 047 223 364
  • Наставен јазик: македонски
Рекламирање
Previous articleОУ “Коле Канински”
Next articleОУ “Трифун Пановски”