СЕ РАЗБУДИ И НАРОДО – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеСЕ РАЗБУДИ И НАРОДО – Народни песни во кои се спомнува Битола

Дојде време, дојде коа
да развие трендафило,
трендафиЛо, калемфиро
и ранио бел босилек.
Размириса сета земја,
сета земја Румелија:
Од Битолско до Прилепско,
од Прилепско до Велешко,
од Велешко до Солунско.
Се разбуди и народо
од сон тежок, од сон темен.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Битола за време на Првата светска војна – фото галерија

Разгледници извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ Автор: Димче Најдов  ISBN 978-608-4754-01-5 COBISS.MK-ID 96689930 Дел 1 На Ленски Мост. Дел 2 Поглед од Саат кулата на Јени џамија со...

Музеј Битола

0
НУ Завод и музеј Битола е сместен во објектот „Стара касарна“, кој воедно е и регистриран споменик на културата.