СИТЕ БИТОЛЧАНИ МОМЕ МНОГУ ТЕ ФАЛЕА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Home Битола низ песните СИТЕ БИТОЛЧАНИ МОМЕ МНОГУ ТЕ ФАЛЕА – Народни песни во кои се...

Сите битолчани, моме,
многу те фалеа:
Работно си било.
Јас ќе ти купам, моме,
стодрам бабаќ.
Да ми исткаеш, моме,
сто аршини платно!
Тва што ќе престане, моме,
една бела риза!
Сите прилепчани, лудо,
многу те фалеа:
Ти си било, лудо,
многу работно.
Јас ќе ти купам, лудо,
сто драма стребро.
Ти да ми напраиш, лудо,
еден стребрен разбој.
Тва што ќе остане, лудо,
еден стребрен прстен!
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Битола за време на Првата светска војна – фото галерија

0
Разгледници извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ Автор: Димче Најдов  ISBN 978-608-4754-01-5 COBISS.MK-ID 96689930 Дел 1 На Ленски Мост. Дел 2 Поглед од Саат кулата на Јени џамија со...
Sv. Nedela Bitola Macedonia

Црква Св. Недела

Sv. Zlata Meglenska Bitola Macedonia

Св. Злата Мегленска

Sv Spas, Brusnik, Bitola, Macedonia

Св. Спас село Брусник