СОЕМУ “Ѓорги Наумов”

 • Година на основање: 1957/58
 • Адреса: Партизанска бб
 • Телефон: 047 258 707

СОЕМУ “Ѓорѓи Наумов“

– електротехничка струка

 • електротехничар за компјутерска техника и автоматика
 • електротехничар за електроника и телекомуникации
 • електротехничар- енергетичар
 • електроинсталатер и монтер- III степен

– машинска струка

 • машински техничар
 • машинско- енергетски техничар
 • машински- воздухопловен техничар
 • металостругар- металоглодач- III степен
 • автомеханичар- III степен
 • машински техничар- III степен

Маловиште – село во Општина Битола

Село Маловиште (Маловишта) е единствена населба во границите на Националниот парк Пелистер, во која денес живеат помалку од 100 жители. Административно во рамките на...

Св. Димитриј село Буково

0
Во село Буково и неговата околина во XIX и почетокот на XX век се обновени и подигнати голем број на христијански храмови. Црквата „Св. Димитриј“...