СОЕМУ “Ѓорги Наумов”

 • Година на основање: 1957/58
 • Адреса: Партизанска бб
 • Телефон: 047 258 707

СОЕМУ “Ѓорѓи Наумов“

– електротехничка струка

 • електротехничар за компјутерска техника и автоматика
 • електротехничар за електроника и телекомуникации
 • електротехничар- енергетичар
 • електроинсталатер и монтер- III степен

– машинска струка

 • машински техничар
 • машинско- енергетски техничар
 • машински- воздухопловен техничар
 • металостругар- металоглодач- III степен
 • автомеханичар- III степен
 • машински техничар- III степен

- Advertisment -

Широк Сокак (пред Офицерски) – некогаш и денес

0
Дел од улицата Широк Сокак (пред Офицерски) на фотографија од почетокот на 20 век, споредено со истата локација во 2017. Почекајте да се појави фотографијата...