СОЗУ “Кузман Шапкарев”

HomeОбразованиеСредни училиштаСОЗУ "Кузман Шапкарев"
  • Година на основање: 1908
  • Адреса: Прилепска бб
  • Телефон: 047 238 401

СОЗУ “Кузман Шапкарев“

– Земјоделска,
– Ветеринарна, и
– Земјоделско-ветеринарна, од кои се продуцираат следните образовни профили:

  • техничар по хортикултура;
  • земјоделски техничар;
  • техничар по земјоделска механизација;
  • хидро-мелиоративен техничар;
  • ветеринарен техничар.

- Advertisment -

Св. Димитриј – Битола

0
Црквата Св. Димитриј е подигната 1830 година, на местото на некогашниот стар параклис од 1726 кој изгорел во пожар. Изградена со посебно одобрение на турските...