СОЗУ “Кузман Шапкарев”

HomeОбразованиеСредни училиштаСОЗУ "Кузман Шапкарев"
  • Година на основање: 1908
  • Адреса: Прилепска бб
  • Телефон: 047 238 401

СОЗУ “Кузман Шапкарев“

– Земјоделска,
– Ветеринарна, и
– Земјоделско-ветеринарна, од кои се продуцираат следните образовни профили:

  • техничар по хортикултура;
  • земјоделски техничар;
  • техничар по земјоделска механизација;
  • хидро-мелиоративен техничар;
  • ветеринарен техничар.

Саат-кулата и Јени џамија за време на Првата светска војна –...

0
Саат-кулата и Јени џамија за време на Првата светска војна - Битола некогаш и денес. Поглед кон југ. Споредено со истата локација во 2017. Почекајте...
Sv Spas, Brusnik, Bitola, Macedonia

Св. Спас село Брусник