СТОЈАН – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеСТОЈАН – Народни песни во кои се спомнува Битола

Стојан еден син у мајка,
Стојан мајка додеваше:
„Мајко, сакам да ме жениш!”
Стојану мајка велеше:
„Женам те, синко Стојане,
ова година до друга,
оти е скапа година,
килото жито стотина,
ведрото вино флорина.
” Стојан на мајка велеше:
„Жени ме, али кажи ми,
оти јас ќе ти одбегнам,
баш арамија ќе одам
по Шар Планина ќе шетам.
” Стојана мајка молеше:
„Стојане, синче Стојане,
не чини се аџамија,
от’ си ми јунак порастен,
дваесет и пет години,
тук’ слушај си ја мајка ти:
„Да ни поминит скапија,
јас ќе те тебе оженам.”
Стојан си мајка не почу,
во петок Стојан излезе
баш арамија да одит
по Шар Планина да шетат.
В сабота ми го фатија,
в Битола го однесое.
В Битола најде селани.
Стојан ги милно помоли:
„Сељани, браќа родени,
кога ќе дома одите,
вие да мајке кажите
оти се Стојан посврши,
посврши, ќе се ожени.”
И што си Стојан посврши
негова мајка да знаит:
Битолска танка јасика,
прилепска долга фортома,
сватои што си поканил
битолски ‘рти, загари.
Селани дома појдоа
и на мајка му казаа
Стојана го обесија.
Туку се чуди мајка му
како да појдит Битола,
да му ја зеит мршата,
баре да му ја закопат.
Селани што и рекоа:
„Не чини тамо да одиш!
Стојан си глава запусти,
ит ќе си куќа запустиш:
Како си сторил си нашол.”
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Битола – фото галерија

Bitola Photo gallery - Constantly updated with new photos so don’t forget to visit us again. Just scroll down to the bottom to see the new photos.

Крстоарски манастир за време на Првата светска војна и денес

0
Во архивите на Француската војска која за време на Првата светска војна била стационирана во Битола и околината, може да се најдат многу фотографии...