ТРОЈЦА ТУРЦИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Тројца Турци, Јано, дојдоа
од град Битола пратени,
од војводата лушчени,
турски зборвает, Јано, разбери:
Првиот велит: „Ракија!”
Вториот велит: „Вечера”!
Третиот велит: „Постеља”!
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год