ЧУДО СТАНАЛО – Народни песни во кои се спомнува Битола

Викторија соби Битола

Чудо стана, чудо стана по света,

младинци да се женат!

Тра-ла-ла, тра-ла-ла

сама си го барала.

Први беше, први беше врвеше

битолски шкембарџија.

Тра-ла-ла, тра-ла-ла

сама си го барала.

Втори беше, втори беше врвеше

прилепски мајтапчија.

Тра-ла-ла, тра-ла-ла

сама си го барала.

Трети беше, трети беше врвеше

велешки стомнаџија.

Тра-ла-ла, тра-ла-ла

сама си го барала.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Рекламирање
Previous articleКОГА ГОРЕШЕ БИТОЛА – Народни песни во кои се спомнува Битола
Next articleДОЈДОВА РАДО – Народни песни во кои се спомнува Битола