Јавор трговски центар – Стара чаршија Битола

javor bitola

Јавор трговски центар – Стара чаршија Битола

  • Адреса: ул. Филип II Македонски, 7000, Битола
  • Видови на продавници: Облека, обувки, супер маркет и др.
  • Паркинг: Платен паркинг пред Јавор и во центарот на Битола  (Првите 15 минути се бесплатни)