ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

Home Јавни претпријатија и Институции во Битола ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

Првиот Старски дом “Сју Рајдер“е основан во 1945 г. Ова установа е наменета за сместување, исхрана, помош и нега, здравствена заштита, културно-забавни, работно рекреативни активности, услуги на социјална работа на стари и изнемоштени лица.

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

  • ул. Илинденска бр. 156
  • тел. 047/224-107; 237-559

Услуги во Домот:
Примарна здравствена заштита

  • нега
  • исхрана (3 оброци дневно)
  • културно – забавни активности
  • работно окупациона терапија

Св. Петар и Павле – манастир во близина на село Црновец...

0
Манастирот Св. Петар и Павле во близина на село Црновец (Црнеец) е еден од ретките активни манастири во близина на Битола. Сместен во густа...
Yeni Mosque Bitola (Јени џамија)

Јени џамија Битола