ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

HomeЈавни претпријатија и Институции во БитолаЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

Првиот Старски дом “Сју Рајдер“е основан во 1945 г. Ова установа е наменета за сместување, исхрана, помош и нега, здравствена заштита, културно-забавни, работно рекреативни активности, услуги на социјална работа на стари и изнемоштени лица.

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА “СЈУ РАЈДЕР“ БИТОЛА

  • ул. Илинденска бр. 156
  • тел. 047/224-107; 237-559

Услуги во Домот:
Примарна здравствена заштита

  • нега
  • исхрана (3 оброци дневно)
  • културно – забавни активности
  • работно окупациона терапија

- Advertisment -

Црква Св. Наум

0
Адреса: Христо Христов 15, 7000 Битола Црквата Св. Наум е метох на манастирот Св.Наум, односно приватен станбен објект поклонет на манастирот околу 1931 година. Претставува значајно...