ЏАН ДЕВОЈЧЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Home Битола низ песните ЏАН ДЕВОЈЧЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Кога си бев, мила мамо, во Битола

си заљубив џан девојче битолчанче,

џан девојче битолчанче, баирчанче.

На снага е танко, стројно и високо,

на лице е бело, мамо, и црвено.

Џан девојче битолчанче,

битолчанче, мамо, баирчанче.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Манастир Св. Атанасие – Смолево

0
Смолево било село на Баба планина југозападно од Битола помеѓу денешните села Лавци и Буково. На тоа место денес постои манастирот Св. Атанасие, кој...