Бесим Пашина џамија – 1916 година – на оваа локација денес се наоѓа…

Стара фотографија – Бесим Пашина џамија на разгледница од 1916 година – за време на Првата светска војна. На ова место денес се наоѓа зградата на Против пожарната станица во Битола.

Споредено со истата локација во 2017 г.

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

Бесим Пашина џамија - 1916 годинаПротив пожарна станица Битола