Битола – некогаш и денес – Француски војници влегуваат во Битола за време на ПСВ

Француски војници влегуваат во Битола, месец ноември 1916 г, за време на Првата светска војна. Десно е „Офицерски“ кој бил започнат со градба пред Балканските војни, за бил завршен по завршувањето на Првата светска војна.
Споредено со истата локација во 2017 година.

Bitola - then and now - French soldiers are entering Bitola during WW1Bitola 2017

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно