Битола, Јануари 1917 г – за време на Првата светска војна – фото галерија

HomeФото галерии од БитолаБитола, Јануари 1917 г - за време на Првата светска војна -...

Со влегувањето на силите на Антантата во Битола во ноември 1916 г, војските на Централните сили се повлекоа на околните планини, а цивилното население остана заробено помеѓу двете завојувани страни. Во период од околу две години населението во Битола и околните села беше жртва на постојаното бомбардирање со најразлични видови на гранати, меѓу кои најстрашни биле оние со боеви отрови.

На фотографиите се прикажани различни сцени од Битола во месец јануари 1917, доловени од непознат фотограф/и на Француската војска

Извор на фотографиите: http://www.culture.gouv.fr

Повеќе за Македонија за време на Првата светска војна: Macedonia 1912-1918…

Victim of the bombardment of Bitola - Burial without coffin in the pit from 0.50 to 0.60 meters deep, dug by the family - Bitola, January 1917

Жртва на бомбардирањето на Битола. Погреб без ковчег во гроб 0,5 до 0,6 метри длабок ископан од страна на фамилијата

 

Burial of a girl killed during the bombing - Bitola, January 1917
Погреб на девојче, жртва на бомбардирањето – Битола, Јануари 1917

 

Bitola under snow – January 1917 - Panoramic photo taken from Bitola Clock Tower – view toward east
Битола под снег – Јануари 1917 – Панорама снимена од Саат кулата – поглед кон исток

 

Bitola under snow – January 1917 - Panoramic photo taken from Bitola Clock Tower – view toward west
Битола под снег – Јануари 1917 – Панорама снимена од Саат кулата – поглед кон запад

 

Bitola under snow – January 1917 - Panoramic photo taken from Bitola Clock Tower with Isak Mosque nearby – view toward north
Битола под снег – Јануари 1917 – Панорама снимена од Саат кулата со Исак џамија во преден план – поглед кон север

 

Bitola under snow – January 1917 - Panoramic photo taken from Bitola Clock Tower – view toward south. On the first building (still existing today – “Stopanska Banka Bitola”) can be seen effects of the bombing of the city.
Битола под снег – Јануари 1917 – Панорама снимена од Саат кулата – поглед кон југ – На првата зграда (денес Стопанска Банка Битола) може да се видат последиците од бомбардирањето на градот

Страна 2 >>

Св. Димитриј село Брусник

St. Dimitrij (St. Demetrius, Св. Димитриј) church is built on the high hill above the village Brusnik. Built in the middle of 19th century, this church suffered greatly during the First World War.

Француски воени гробишта

0
Француските воени гробишта во Битола (Bitola Cimetière Militaire Français) се подигнати од страна на Франција во спомен на паднатите француски војници на Македонскиот фронт...