Home Blog
Реката Драгор и Исак џамија фотографирано некаде помеѓу 1900-1911 г
Евреите во Битола и заради доброволната самоизолираност и заради специфичниот начин на живот, како и заради антисемитизмот што ги следел, биле благородна тема за куп анегдоти.
Реката Драгор - фотографирано почетокот на XX век
„Бил некој бег многу задрт и пимпирлија. Живеел некаде кај Девеани. Кај него работел некој момок, младо и пргаво момче штотуку дојдено од село. Негово задолжение било преку цел ден да работи околу куќата и околу бавчата, но да носи и вода од некој извор од некое далечно лозје кај Сива Вода. Таа за бего била најслатка и само од неа сакал да...
Султанот Мехмед Решат V
„Султанот Мехмед V Решат се знае беше познат пијаница и многу дрчен во јадењето. Само да намириса некакво јадење, веднаш лиги му протекувале.
Дембел Чаршија Битола
Некој цар сакал да дознај кој е најголем дембел во царштината па наредил да ги пронајдат и да ги донесат во престолнината. Се пуштиле гавази, прибираат и носат еден по еден.
Последици од експлозијата во Битола - фото Манаки
Утрото во 10 часот на 18 април 1922 година на третиот ден Велигден, силна експлозија ги стресе битолчани. Градот го зафати паника затоа што се случи она од кое многумина стравуваа и предупредуваа. Опасноста доаѓала од големата количина на муниција која била складирана на отворен простор во близина на Железничката станица, пред Црвената и Белата касарна (денес Градски парк)....
Четвртиот (Стариот) валијатски сарај
Лексемата сарај (saray) во почетокот означувала раскошна куќа, палата, подоцна станал дом на везир, на паша, потоа резиденција за султан, за да стигне до седиште на управна власт. Потеклото и е персиско, во нашата средина ќе дојде преку турскиот јазик.
Министерство за одбрана - Подрачна единица Битола
Дејност: Ја организира одбраната во установите, јавните претпријатија, трговските друштва на подрачјето на општината Битола, согласно обврските со Законот за одбрана. Контакт Министерство за одбрана - Подрачна единица Битола ул. Славко Лумбарковски б.б. тел: 047 202 911 факс: 047 202 935
Сектор за Внатрешни работи - Битола
Дејност: Заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните, одржување на јавниот ред и мир,спречување на вршење на кривични дела, откривање и фаќање на сторителите на кривични дела, регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата и други работи поврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата. Контакт Сектор за Внатрешни работи - Битола ул. Бул.Први Мај б.б тел. +389 47 225...
Министерство за правда - Подрачна единица Битола
Дејност: Ажурирање на избирачките списоци – регистрирање на промените на адресните податоци, преселување (нови податоци), запишување на граѓани кои се стекнале со избирачко право и бришење на граѓани од избирачкиот список по различни основи. Заверка на потписи во постапка за собирање на потписи по иницијатива на граѓани. Во рамките на ова подрачно одделение работат месни канцеларии во кои се водат:...
Министерство за економија
Непосреден надзор во работењето на субјекти од областа на трговијата, угостителството и туризот, производството, занаетчиството. ул. Бул.Први Мај б.б. , 7000 Битола тел. 047 237-020; 047 237-239 факс 047 203-088 Државен пазарен инспекторат – Одд. Битола тел: 047 223-635